Mijlpalen

Het dagelijkse leven gaat al bijna een eeuw door op het Mathenesserplein. Ogenschijnlijk iedere dag hetzelfde. Net als elke andere plek heeft ook het Mathenesserplein mijlpalen gekend, een geschiedenis en eigen verhaal. Momenten die onverwacht of gepland het leven en/of de beleving van het Mathenesserplein hebben veranderd. Ontwerp en bouw, oorlog, sociale ontwikkelingen, stedelijke vernieuwing, incidenten. Ik ben voornemens die bepalende momenten te gaan inventariseren en onderzoeken. Het verzamelen en bestuderen van archiefmateriaal, verhalen optekenen, me een beeld vormen van de veranderingen, de context en tijdgeest begrijpen waarin dit gebeurd is. M’n bevindingen zal ik hier publiceren.