Geschiedenis

Bouwgeschiedenis

De bebouwing aan het Mathenesserplein is het eerste grote woningbouwcomplex van Van den Broek in Rotterdam. Dit knooppunt vormt een belangrijke schakel langs de verkeersroute tussen het centrum en de nieuwe westelijke stadsuitbreiding aan de overkant van de Schie. In 1923 was de monumentale brug als prestige object door Gemeentewerken ontworpen. De gemeente wilde een uniform en continu gevelbeeld langs grotere verkeerswegen. Zo ontwierp Van den Broek voor de particuliere bouwondernemer Snoek en Van der Velden en in overleg met de schoonheidscommissie gevels en plattegronden voor dit monumentaal ensemble.

Stedenbouwkundige context

Het Y-vormige plein wordt symmetrisch met drie bouwblokken bebouwd. Vier bouwlagen langs het plein en drie woontorens als verticaal accent: twee torens langs de Schie en een derde van acht lagen in de as van de Mathenesserbrug. Samen met twee lage paviljoens aan weerzijden van de brug vormen ze als een stadspoort een nieuwe entree naar de stad. De monumentale vormgeving, de symmetrische opzet en het gebruik van hoogbouw berusten op Berlagiaanse stedenbouwkundige principes.

Ontsluiting

Onder de hoogbouw tussen het Mathenesserplein en het Rauwenhoffplein bevindt zich een doorgang voor voetgangers naar de achtergelegen woonwijk en de inpandige toegang voor de woningen daarboven. Alle torenwoningen worden ontsloten door portieken met een lift.

Voorzieningen

De etagewoningen boven de winkels hebben een breedtemaat van vijf meter. Standaardplattegronden zijn alkoofwoningen met wc, keuken, veranda en erkers. In de centrale torenflat past hij als luxe variant tweebeukige plattegronden toe met per etage twee vierkamerwoningen. Aan de Aelbrechtskade bevinden zich pakhuizen en garages, in de paviljoens een restaurant en een autoshowroom.

Aantal kamers

Standaardwoning met 5 kamers: 3 kamers (voorkamer – tussenkamer (alkoof) – achterkamer) op de verdiepingen en 2 slaapkamers en een berging op de zolder; torenwoning met 4 kamers, zonder alkoof. Woonoppervlakte: ca. 70 m2 tot 90 m2.

Constructie / bouwsysteem / materiaalgebruik

Golvend metselwerk geeft plasticiteit aan het gevelbeeld; gele baksteen in kettingverband met betonnen lateien. Deuren en vensters van hout; vensterpuien van paviljoens en kiosken staal.

Restauratie

Van 1999 tot 2006 zijn delen van het complex gerenoveerd en een groot deel gereconstrueerd door Putter Partners, onder leiding van E. Bakema en Z. Zavrel.

Bron: Maak een stad: Rotterdam en de architectuur van J.H. van den Broek; W. Vanstiphout.